Stichting Hoort het Woord

PREEK-CD GEREFORMEERDE GEMEENTE IN NEDERLAND
Homepagina     Bestelformulier     Contact
 
Welkom op de website van Stichting Hoort het Woord.
Het doel van de stichting is de verkoop van preek-CD's van predikanten van de Gereformeerde Gemeente in Nederland. De opbrengst komt ten goede aan een goed doel.

Onderstaande tekst heeft in de Wachter Sions gestaan van 5-9-2013:

Om de wildgroei op het gebied van de verspreiding van preken op geluidsdragers (CD, cassette of anderszins) van de dienstdoende predikanten tegen te gaan, zijn uitgevers en anderen die deze preken (al of niet tegen betaling) aanboden, in 2011 aangeschreven deze activiteiten te staken. Hiervan is ook mededeling gedaan in De Wachter Sions van 27 oktober 2011. 

Naar aanleiding van enkele reacties van luisteraars hebben de predikanten zich hierover nader beraden. Dit heeft ertoe geleid dat is besloten op beperkte schaal medewerking te verlenen aan de verspreiding van preken op CD. Door enkele vrijwilligers is hiertoe een stichting opgericht die een en ander ter hand gaat nemen. Deze stichting draagt de naam: Stichting “Hoort het Woord” en is gevestigd te Gouda. Het alleenrecht tot de uitgave van  preek-CD’s is aan deze stichting toegekend. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat de opbrengst ten goede komt aan een goed doel, waarbij in eerste instantie is gedacht aan Huize Winterdijk.

De predikanten zorgen zelf voor de preken die op deze wijze uitgegeven mogen worden. 

Voor alle duidelijkheid: de predikanten geven uitsluitend aan Stichting “Hoort het Woord” toestemming (licentie) om preken op CD uit te geven. Wederverkopers mogen wel preek-CD’s van deze stichting afnemen, maar zij mogen ze niet boven de vastgestelde verkoopprijs verkopen en/of zelf verveelvoudigen. Het copyright op deze preek-CD’s berust uitsluitend bij genoemde stichting. Voor zover andere uitgevers toch blijven doorgaan met het in omloop brengen van preek-CD’s van genoemde predikanten, handelen zij onrechtmatig.

Stichting Hoort het Woord
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
info@HoorthetWoord.nl
Copyright © 2014 HoorthetWoord.nl  Laatst bijgewerkt augustus 2015